Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov
 
1. Osobné údaje sú spracúvané v  súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o  ochrane osobných údajov v  znení neskorších predpisov. 
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v  prípade kontroly.
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa ...... 
4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v  bezpečnostnej smernici.
 

Jazyk

Slovenčina  English